12 de juny de 2015

Despres del trasbals del trasllat, les coses interessants tornen a arribar a les reunions..

En Ramon Miralles segueix construint models del manual del Meccano espanyol dels anys  40 i 50. Avui ha portat una piconadora a vapor, amb una caldera simulada.

 

150614_02

En Raimon Ripoll ha portat una parell de corrons de fusta que la casa Meccano no va preveure fer servir en models, perque servien cabdellat el fil eléctric a les caixes del Meccano eléctric. Molts usuaris li han trobat utilitat per cabdellar el cable a les grues, i s´ha convertit en una peça mes….

150614_03

L’Antonio Ruiz ha portat algunes curiositats:
Un tornavis Meccano de xapa molt antic, dels anys 20. Del retall del forat del mig s’en feia una clau amb tornavis tamble plana.

150614_08Ens ha portat també un regulador de voltatge per motors petits de corrent continu. Amb un potenciometre es pot variar el voltatge de la sortida de 0 fins als 6 o 12 volts CC de la alimentació. Com que el regulador te un rendiment prou bo, es pot fer servir fins i tot amb portapiles, tal com ens ha demostrat.

 

150614_07

Per fer la demostració ha portat un model d’embragatge centrifug, que a poc voltatge patina pero quan el motor gira rápid la entrada i la sortida giren alhora.

150614_10

En Sebastiá Atserias ens ha portat les galerades de l’article sobre el seu model de Magatzem Robotitzat comandat per Arduino, de propera publicació al Constructor Quarterly. Esperem amb impaciencia que surti la revista. Per anar fent boca, hi ha un video del model aqui.

150614_09

En Jordi Vallés ens ha portat el model en que está treballant, una maquina de fer mitja (French Knitting) una mica especial. En les máquines que s’han  fet en els darrers temps les agulles pujen i baixen de forma alternada i el distribuidor de fil gira de forma continua. En Jordi va trobar una patent curiosa en que totes les agulles es mouen alhora, en combinació amb un distribuidor de va-i-vé. Com que el model encara no está acabat no ens hem fet gaire la idea de com es pot teixir així, esperem veure´l acabat.

150614_05 150614_04Aixó ha estat tot, La propera reunió es el 28 de juny, al casal de Concili de Trento 35.