13 d’ Abril de 2014

Avui hem vist una colls de models!

En Francesc Borras ha oortat unes fotos de la font d’alimentació que s’ha fet, amb diferents preses per diferents voltatges, corrent continua a una banda, alterna a l’altre, amb 5 A de potencia a cada sortida, totes elles limitades i protegides. Aixó es ja artilleria pesada, pero els models d’en Francesc, plens de motors de diferents procedències i de plaques de relés necessiten fonts d’aquest tipus.

140413_08

En Gerard Salvado  ens ha portat la tractora del camió cisterna del  manual de la caixanumero 5 (que es va convertir en la num 6 als anys 70). El model es encara inacabat, pero ja es pot apreciar la seva presencia. Ha muntat provisionalment el volant de direcció sobre el capó,  a falta d’alguns engranatges uue li calen per muntar el volant a la cabina.

 

140413_14

En Ramon Miralles ens ha portat un clássic, un tramvia del manual del numero 3 dels anys 20.  Aquest manual va ser la base del manual espanyol, pel que aquí el model va sortir als manulas fins a començaments dels 60. Es d’aquells que no lassen de moda!  Moltes peces eren de la epoca niquelada, algunes d’elles fetes cromar, segons ens ha dit, pel seu pare.

140413_11

En Jordi Rabregat  te dos meccanos grossos de la epoca niquelada (començament dels anys 20).  Un d’ells l’utilitza per fer models com aquest. Es un tractor fet amb el motor de corda no. 2. era un model de manual, pero en Jordi n’ha modificat la transmissio, per donar-li mes força de tracció. Els pneumátics son encara Dunlop dels anys 20, i encara fan patxoca, encara que no es puguin desmuntar de les rode,s perque s’esmicolaríen.

140413_04

En Jordi Valles ens ha portat la eina que fa servir per fixar els boixets que ballen, es tracta d’un antic punxó (Fischer!!) de posar tacs a les parets, de quan esl tacs erarn de fusta i quadrats. Un bon cop de punxó al centre del boixet i la politja ja no balla mes. També hi ha qui fa servir Super Glue…

140413_15

En Jordi no ha pogut portar la seva máquina de dibuixar multi- pantógraf, degut a l’embalum que fa, pero ens ha portat mostres dels dissenys que está obtenint. Segons el sentit de gir relatiu de le rodes d’un pantógraf respecte a les altres s’obtenen dissenys concaus o convexos.

140413_22

L’ Antonio Ruiz ha fet una versió propia del Land Rover que en Bernard Perier va publicar a un dels darrers Constructor Quarterly. L’ha modificat bastant, ja que l’ original era una carrosseria buida, mentre que el de l’Antonio te un xassis com cal. L’hem fet enfadar dient-li que era tort, pero en realitat era tot enveja!

140413_02140413_12

Ha portat també un diferencial de pinyons molt compacte, fet amb pinyons de plástic de 12 dents i rodes de boixet de l’Electrikit.  Els pinyons estaven llimats per l’interior per tal de que poguessin girar lliures. Els dos pinyons dels paliers eren dels metálics de 13 dents 26n.I la politja que fa girar la gabia esta fixada al boixet de la roda de boixet amb adhesiu. Un muntatge prou interessant per moels petits.

 

140413_16

Finalment vegeu una foto de grup dels quatre vehicles que hem pogut tocar. Es quasi una exposició…

140413_19

La propera reunió será el 27 d’abril.