14 de juliol de 2013

Benvinguts de nou.  Aquesta ha estat la penultima reunió abans de les vacances d’agost.

L’ Antonio Ruiz ens ha portat un diferencial molt compacte per al que cal mutilar diverses peces. Cal tallar un parell de forats en una roda catalina de plàstic i eliminar els boixets d’un parell de pinyons. D’aquesta manera la roda catalina pot quedar quasi al centre del diferencial, fent-lo mes petit. Una sol.lució només per als qui tenen moltes peces i disposen d’un torn…

IMG_2105_cr

Fora del Meccano, ha estat experimentant amb motors homopolars, per als que se necessita nomes una pila, un imant de neodimi i un troç de fil de coure gruixut. Es un motor de corrent continu que funciona sense  conmutador perque la unica espira axial talla continuament un camp magnetic radial, que segons la regla de la ma dreta dona una força constant en sentit tangencial. No coneixem cap aplicació práctica que utilitzi un motor d’aquest tipus, pero semblen molt fácils de fer. Noteu els dos imants que estan adherits a la part baixa de la batería.

IMG_2115_cr

Ens ha portat també un acoblament  flexible molt senzill, per permetre petites desalineacions entre eixos i una separació variable.

IMG_2110_cr

També ha portat una eina de muntatge que ja vam comentar en una altre entrada anterior.

En Sebastiá Atserias, al que hem felicitat per l’exit del seus patinadors a la revista Constructor Quarterly, ha donat un canvi radical al seu projecte de magazem robotitzat. Ha abandonat la seva placa d’entrades i sortides per a PC  per un sistema molt mes actual com es l’Arduino. Aquest dispositiu es un micro-ordinador en una targeta no mes gran que una carta de joc i amb un cost de poc mes de 20€. A aixó se li afegeixen targetes auxiliars d’entrades i sortides  segons la aplicació. Els llenguatges de programació son de lliure accés a la web i hi ha una comunitat important amb la que compartir experiències i solucions en quasi totes les llengues. Ens n’ha portat només l’embalatge, i ha promes de portar-nos una demo completa quan la tingui funcionant.

IMG_2111_cr

En Jordi Vallés ha portat un acoblament de Schmidt que va fer per una ja desapareguda màquina de dibuixar. En aquest acoblament dos eixos paral.lels  poden passar de forma continua desde  una posició  coaxial fins  a una separació màxima tot transmetent el moviment rotatiu sense irregularitats. La majoria dels exemples tenen tres braços, pero ell prefereix els de quatre, que tenen un funcionament mes regular. Aquest acoblament es fa servir, per exemple per permetre desplaçar el tauler d’una màquina de dibuixar sense interompre el seu moviment circular.

IMG_2103_cr

Ens ha comentat un metode per evitar de haver de fer contra-femelles en cargols que han de deixar un joc: ell dona un cop amb un punxó al peu del cargol de manera que deforma una mica la rosca i evita que es descargoli la femella. La petita deformació no impedeix després  de desmuntar  la unió.

L’ Antoni Gual segueix buscant una manera de regular la velocitat las seus cavallets amb motor de corda Màgic. Aprofitant que la base te un engranatge de 133 dents, ha fet un regulador centrífug de fricció d’alta velocitat, mes petit que el que va portar a la reunió anterior. Aquest allarga la durada de la corda fins als vuit minuts, pero en la seva forma actual es massa pesant  i frena molt el model, fent que el motor no es descabdelli del tot. N’ha portat una demo. La part cilíndrica de la dreta de la foto es nomçes un contrapés.

IMG_2120_cr

I aixó es tot, la propera reunió será el diumenge 28.